SAFE HOTEL

 

El concepte de certificació d'un nivell unificat de seguretat contraleoincendis als hotels, acordat a escala europea, és una iniciativa del projecte SAFEHOTEL enquadrat en el programa Leonardo da Vinci de la COMISSIÓ EUROPEA.
Amb aquest objectiu SAFEHOTEL ha creat el certificat d'excel·lència hotelera en protecció contra incendis. Aquest certificat acredita un nivell de protecció contra incendis igual o superior a les recomanacions de la COMISSIÓ EUROPEA.

La certificació europea SAFEHOTEL està coordinada des de la VFDB (Asc. Alemanya per la protecció contra incendis), promotora del projecte. En Espanya la seva gestió recau sobre l'associació professional de tècnica de bombers (APTB), que implantarà aquest certificat a través de: FUNDACIÓN FUEGO.

OBJECTIUS

  • Procediment de control de l'aplicació de la legislació europeaSafeHotel-star i nacional, en matèria de seguretat contra incendis en els hotels. Amb aquest objectiu s'exigeix un nivell recomanat de seguretat contra incendis que compleixi amb la normativa vigent, que s'ajusta a les recomanacions de la CE i que garanteixi els drets els clients i la comunitat de l'activitat.
  • Formació del personal dels establiments hotelers.

AVANTATGES

  • Servei addicional i satisfacció del client.Handshake_icon_GREEN-BLUE.svg
  • Una prestació més per al turoperador.
  • Simplificació de les inspeccions privades de companyies.
  • Diferència competitiva i de qualitat.
  • Referent per a les inspeccions de l'administració.
  • Possible revisió de la prima de la pòlissa d'assegurança.