ACCÉS PER AL CLIENT

A Vectors Energy, com gestor energètic, proporcionem als nostres clients sota una plataforma virtual d'Eficiència Energètica un servei de monitorització que permet una visualització a temps real de l'evolució dels consums (electricitat, aigua i gas) des de qualsevol dispositiu (ordinador, tablet, mòbil) i qualsevol ubicació.

BENEFICIS AFEGITS

 • Control del consum i despesa generat.
 • Reducció de costos de manteniment perquè permet avançar-se als problemes.
 • Mesurament dels consums energètics en temps real, variables i indicadors energètics.
 • Anàlisi detallat del funcionament de les instal·lacions.
 • Identificar consums anòmals o funcionaments incorrectes.

BENEFICI DE VECTORS ENERGY AMB L'ÚS DE LA PLATAFORMA

 • No tindrà despeses d'instal·lació d'infraestructura, hardware o software.
 • Accés senzill i ràpid a la plataforma des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
 • Anàlisi profund del funcionament de la instal·lació.
 • Comparació de dades.
 • Detecta la gestió energètica.
 • Definir polítiques energètiques.
 • Revisió i control periòdic dels consums.
 • Implica a usuari i empresa en el procés de gestió energètica.

EQUIPAMENT ADDICIONAL UTILITZAT

Depenent dels paràmetres a gestionar i de la modalitat contractada, podem utilitzar equips de mesura d'alta precisió com analitzadors de xarxes, luxímetre, càmera termogràfica, etc. per realitzar la gestió energètica d'una manera més exhaustiva.