Ajudem a obrir el seu negoci realitzant els projectes i tràmits pertinents.

Llicències d'activitats

Llicències d’activitats i d’obertura d’establiments, locals i naus industrials.

Legalitzacions d’instal·lacions

Llicències d’obres

Realitzem projectes per obtenir llicència d’obres menors per al seu local o habitatge

Projectes elèctrics

Centres comercials i botigues de més de 40m2.

Hospitals i centres sanitaris.

Edificis d’habitatges amb més de 100kW.

Restaurants, hotels , bars, pubs i discoteques.

Locals de pública concurrència

Certificats

Certificacions d’obres i instal·lacions amb direcció a peu d’obra.
Comprovació física del compliment de la normativa accedint a totes les instal·lacions per un tècnic qualificat.